K E N M E R K E N

Lengte: 10 - 12 cm

Gemiddelde levensduur: 5
jaar

Geslachtbepaling:
De Poppen van de meeste varieteiten hebben geen "zebratekening" op de borst. Behalve de zebratekening ontbreken vaak ook de andere kleurstellingen en tekeningen. Vaak is de pop ega(a)l(er) gekleurd met de kenmerkende verticale zwarte traanstreep geflankeerd met wit naar de snaveltoe.

Voortplanting:
Broedduur is 13 dagen. De jongen vliegen al na 18 dagen uit.

Jonge vogels: De snavel heeft een bruine tekening en de staartjes zijn korter als zij het nest verlaten.

Meer info? Zie boekentips!