U I T E R L I J K

Betreft: De Groene Kakariki, ookwel de Antipode Parkiet genoemd.

Lengte:
33 tot 35cm. Grootste van de Kakariki-familie 'Cyanoraqmphus'.


Kop: Lichtgroen waarbij de achterkant van de kop, doorlopend naar de rug donkerder groen kent

Snavel:
Forse witgrijs gekleurde snavel. De bovensnavel van de man is een stuk breder en langer.

Vleugels: Donkergroen met op de vleugelbochten blauw.

Rug: Donkergroen

Buik:
Kent geen tekening en is lichtgroen.

Stuit:
Eveneens donkergroen maar iets lichter dan de rug en vleugels.

Staart:
De lange en platte staartpennen zijn overwegend groen met hier en daar geel.

En verder: De soort vliegt slechts zelden en bevindt zich voornamelijk op de grond. Ze zijn zelfs in de natuur nooit bang voor mensen geweest en ze laten zich met de hand oppakken! De soort is wel geïmporteerd geweest maar door de slechte broedresultaten al gauw praktisch verdwenen uit de volières zowel in als buiten Nieuw Zeeland. De Groene Kakariki geldt als de moeilijkste soort om mee te kweken.

Meer weten? Zie boekentips...