K E N M E R K E N

Lengte: 20 - 35 cm

Gemiddelde levensduur: 10 jaar

Geslachtbepaling: De man is qua formaat een stuk groter, het voorhoofd en de (boven)snavel zijn duidelijk breder dan bij de pop.

Voortplanting: Broedduur is 20 dagen. De jongen verlaten het nest na circa 6 weken.

Jonge vogels: De jongen groeien zeer langzaam. Pas na 4 weken is de onderscheidende voorhoofdsband zichtbaar. Bij het uitvliegen lijken ze echter volledig op de ouders. Mannelijke jonge bereiken hun volwassen grootte pas na ruim 1 jaar. Jonge mannen en poppen lijken dus veel op elkaar. De breedte van de bovensnavel kan al wel verschillen.