K E N M E R K E N

Lengte: 12 - 14 cm

Gemiddelde levensduur: 5 jaar

Geslachtbepaling: De man heeft een 2 witte met zwart omzoomde halve-maan banen onder zijn snavel en is verder donker gekleurd. De pop is bruin met zwarte spikkels.

Voortplanting: Broedduur is 18 dagen.

Jonge vogels: Grauw grijsbruinig. De jongen verlaten het nest na circa 5 (!!) dagen. Na 28 dagen zijn ze volwassen.